На Прикарпатті за 2014 рік реалізовано промислової продукції на 14% більше, ніж в минулому

 • 180x150
 • Опубліковано:

  За підсумками минулого року, як повідомляє Головне управління статистки в Івано-Франківської області, обсяг реалізації промислової продукції в регіоні склав 23,3 млрд грн. Проте цей показник менше на 2 млрд грн від показника 2012 року (в 2012 році обсяг реалізації промислової продукції був найвищим за останнє десятиліття).

  В 2014 році питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2%, що відповідає 15-му місцю серед регіонів України. Найвища частка в загальнодержавному показнику реалізованої промислової продукції – 20% (у Дніпропетровській області), найнижча – 0,4% – (в Чернівецькій).

  30% обласного обсягу реалізованої промислової продукції припадає на місто Бурштин, 18,3% – Івано-Франківськ, 12,4% – Калуш, 10,4% – Долинський район. 8 міст та районів області реалізували менше ніж по 1% від загальнообласного обсягу.

  У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на 16,9 тис. грн. Першість за цим показником посів Бурштин (45,6 тис. грн), далі розмістився Калуш з трохи нижчим показником (42,3 тис. грн) та Долинський район (35 тис. грн).

  Індекс промислової продукції в 2014 році порівняно з попереднім роком склав 98,7%, що відповідає 11-му місцю серед регіонів України (по Україні – 89,3%). У добувній промисловості Івано-Франківщини індекс продукції становив 95,3%. У переробній промисловості темп росту склав 103%. Збільшення випуску продукції спостерігалося в таких галузях промисловості, як:

  – у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – у 2,8 раза. При цьому у виробництві одягу випуск продукції збільшився у 5,7 разів;

  -у виробництві харчових продуктів та напоїв – на 7%.

  Разом з тим, менші, ніж загальнообласні, індекси промислової продукції спостерігалося у таких галузях:

  – виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності – індекс промислової продукції становив 97%;

  – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,2%;
  виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 85,6%;
  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – 74,9%,
  машинобудуванні – 73,8%.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 97,2%. Електроенергії вироблено 10,2 млрд кВт. год, що на 1% більше, ніж у 2013 році.
  У структурі реалізації трохи менше половини становила продукція підприємств переробної промисловості; більше 40% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 11,0% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,3% – підприємств із забору, очищення та постачання води.

  Понад 85% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами деревообробки, харчової промисловості, з виробництва гумових і пластмасових виробів, хімічних речовин і хімічної продукції.

  В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами майже 53% займала енергія (до цієї групи відносяться обсяги реалізованої продукції з добування сирої нафти та природного газу; з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води.). 15% – споживчі товари короткострокового використання (харчова та легка промисловість, виробництво мила та мийних засобів, фармацевтичних препаратів та матеріалів) та тривалого використання (виробництво електронної апаратури побутового призначення, побутових приладів, транспортних засобів, меблів, музичних інструментів). 2% – інвестиційні товари (машинобудування та ремонт і монтаж машин та устатковання).

  30% – це товари проміжного споживання (добування каменю, піску та глини, торфу, виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, готових кормів для тварин, ткацьке виробництво, лісопильне та стругальне виробництва, виробництво паперу та паперових виробів, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійне виробництво, виробництво електричного устатковання.).
  При цьому за окремими промисловими групами спостерігається значне переваження в розрізі деяких міст і районів:

  99,9% та 99% – обсяги реалізованої продукції в групі «енергія» відповідно в містах Бурштині та Яремче;

  50,6% – обсяги реалізованої продукції в групі «інвестиційні товари» в місті Калуші. Загалом тільки 8 міст та районів області мають в структурі реалізації промислової продукції таку групу, як інвестиційні товари;

  7,8% – обсяги реалізованої продукції в групі «товари тривалого використання» в місті Івано-Франківську. Крім обласного центру, лише в 5-ти містах та районах реалізовувалися промислової товари цієї групи, але частка їх досить незначна (менше ніж по 1% від загального обсягу реалізації в місті/районі).

  (Visited 23 times, 1 visits today)
 • 180x150