На теренах Прикарпаття розпочинає свою діяльність нова Всеукраїнська громадська організація

 • 180x150
 • Опубліковано:

   Вперше на теренах Прикарпаття розпочинає свою діяльність Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Українських Моніторів Дотримання Прав Людини в діяльності правоохоронних органів-Івано-Франківський обласний осередок».

  Основна мета Асоціації-є задоволення та захист законних інтересів членів Асоціації,реалізація завдань,окреслених статутом організації.
  Завдання Асоціації :
  – сприяння самореалізації членів Асоціації УМДПЛ;
  – представлення й захист законних інтересів своїх членів в місцевих органах
  влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах, та організаціях;
  – поширення інформації про діяльність місцевого осередку та Асоціації
  УМДПЛ в цілому;
  – розвинення форм громадського контролю за діями посадових осіб
  правоохоронних органів;
  – збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних
  свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу
  міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;
  – пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в
  законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та
  основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у
  створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод;
  – підтримання інформаційного простору та ресурсів відповідно до сфери
  діяльності.
  Права та обов’язки членів Асоціації
  – публічно викладати свою позицію з питань державної політики і
  суспільного життя певної місцевості чи регіону, поширювати свої погляди
  через місцеві засоби масової інформації;
  – розповсюджувати інформацію про ідеї, цілі діяльності, назву та символіку
  Асоціації, а також пропагувати їх.
  – проводити в установленому порядку конференції, семінари, тренінги,
  фестивалі, «круглі столи», зустрічі, інші заходи з метою обговорення
  експертами найактуальніших проблем суспільства, держави, регіону;
  сприяти створенню умов для залучення громадян до активної участі у
  суспільних, законотворчих процесах;
  – ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати
  допомогу в їх створенні та діяльності;
  – співпрацювати з місцевими органами державної влади, органами місцевого
  самоврядування, установами, організаціями, тощо;
  – одержувати від місцевих органів державної влади та органів місцевого
  самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
  – брати участь в обговорені дій і рішень місцевих органів влади, давати
  громадську оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні

  і недержавні засоби масової інформації;
  – вносити пропозиції до місцевих органів державної влади та місцевого
  самоврядування;
  – надавати допомогу в процесі освіти працівників правоохоронних органів в
  галузі дотримання прав людини;
  – сприяти доведенню інформації про стан прав людини та основоположних
  свобод в Україні до відома зацікавлених міжнародних організацій, українських
  державних та недержавних організацій, своїх членів, а також широкого кола
  громадськості.
  Напрямки діяльності організації-
  1.правозахист-
  -моніторинг діяльності правоохоронних органів (через здійснення виїздних прийомів громадян на території області, отримання письмових звернень з питань дотримання їхніх прав, анкетування населення);
  -ініціювання та проведення громадських експертиз при виявленні фактів недотримання прав людини зі сторони працівників правоохоронних органів;
  2.правова освіта-
  -проведення семінарів ,круглих столів з даної тематики;
  -публікації міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів з прав людини;
  3.аналіз та удосконалення нормативно-правової бази пов’язаної з дотримання прав людини та втілення в життя міжнародних документів дотримання прав людини-
  – розробка нормативно-правових документів спільно з представниками владних структур,громадських лідерів,наукових працівників в сфері прав людини та направлення їх до законодавчих органів.
  4.Співпраця із ЗМІ.
  -інформування населення краю про випадки порушень правоохоронцями прав людини;
  -проведення прямих ефірів на місцевому телебаченні та радіо;
  -введення рубрик з дотримання прав людини в друкованих ЗМІ,Інтернет-виданнях,на радіо та телебаченні;
  -створення спільних проектів з тематики прав людини;
   

  (Visited 12 times, 1 visits today)
 • 180x150