В Івано-Франківську відбудеться конкурс на визначення управителя будинків в місті

 • 180x150
 • Опубліковано:

  Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150 виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради повідомляє про проведення конкурсу на визначення управителя будинків в місті Івано-Франківську, який відбудеться згідно рішення виконавчого комітету від 06.10.2016р. № 670 по 8 (восьми) лотах.

   

  1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
   
  – повне найменування:
  Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 
  – місцезнаходження:
  76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Грушевського, 21 
  2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої вести зв’язок з учасниками
  Пономаренко Геннадій Олександрович – начальник управління житлової політики Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради
  тел. (0342) 53-21-82;
  3. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:
  1) ціна послуги, що включає винагороду управителю та витрати на утримання будинку – 50 балів;
  2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – 15 балів;
  3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 15 балів;
  4) фінансова спроможність учасника конкурсу -10 балів;
  5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 10 балів
  4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів які подаються у складі конкурсної пропозиції
  Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:
  1) заяву на участь у Конкурсі довільної форми, у якій зазначають:
  – фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;
  – юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
  2) копії:
  – Статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);
  – балансу бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єкта господарювання за 2015 рік (форми № 1-5) та за 9 місяців 2016 року;
  – витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32) .
  3) довідки відповідних органів державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
  4) розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок за формою, визначеною в додатку 2 цієї документації;
  5) довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо)(зазначити яке майно є власним, а яке орендованим);
  6) довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
  7) штатний розпис та довідки про фактичну наявність працівників;;
  8) довідка в довільній формі, що містить інформацію про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
  9) документ, що підтверджує внесення плати за участь в конкурсі.
  Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та не вимагаються під час проведення конкурсу.
  Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
  Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
  Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.
  5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій
  Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу
  Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:
  вул. Незалежності, 7, каб. 204 м. Івано-Франківськ, 76000
  Кінцевий строк подачі документів:
  Лоти 1-3 до 17.00. год. 11.01.2017 р.
  Лоти 4-5 до 17.00. год. 24.01.2017 р.
  Лоти 6-8 до 17.00. год. 06.02.2017 р.
  6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 каб. 312
  о 11.00 год.
  Лоти 1-3 11.00. год. 12.01.2017 р.
  Лоти 4-5 11.00. год. 25.01.2017 р.
  Лоти 6-8 11.00. год. 07.02.2017 р.
   
  (Visited 31 times, 1 visits today)
 • 180x150